best read article text message tracker for iphone see more free phone spy mobile
Informacja o ciasteczkach
Główne Menu
Strona startowa
Aktualności
Ogłoszenia
Intencje mszalne
Rozważania
Historia kościoła
Kościół
Kaplice i krzyże
Cmentarz
Życie parafii
Kancelaria
Duszpasterze
Kontakt
Galeria zdjęć
Administrator
Kult M.B.Gołyskiej
Historia
Czuwania
Grupy Formacyjne
Akcja katolicka
APOSTOLAT MARYJNY
Dzieci Maryi
Ministranci
"Oaza"
Odnowa w Duchu Św.
Paraf.Rada Duszp.
Róże Różańcowe
Zacheusz - Chybie
Zesp. Charytatywny
Na dzisiaj
Strona startowa arrow Akcja katolicka
Akcja katolicka
Redaktor: Agnieszka Krymiec   
16.02.2008.

 

 Po zaistnieniu nowej diecezji Bielsko-Żywieckiej na apel księdza biskupa ordynariusza został powołany parafialny oddział Akcji Katolickiej, przekształcony z Oddziału Synodalnego. Większość członków z zespoły Synodalnego przeszła do AK w listopadzie 1997r. Świętem patronalnym Akcji Katolickiej jest uroczystość Chrystusa Króla - parafialny dzień odpustu. Co trzy lata wybierany jest nowy prezes i zarząd. Jego obowiązkiem jest uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach diecezjalnych, gdzie wyznaczane są cele pracy na najbliższy okres.

 W naszej parafii w następnym tygodniu w poniedziałek, po wieczornej mszy św. tj. o godz.18.00, odbywa się zebranie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w salkach katechetycznych. Zebranie rozpoczyna się modlitwą z liturgii godzin, a ksiądz proboszcz ( asystent parafialny) wygłasza krótką naukę. Następnie prezes przekazuje informacje z zebrania diecezjalnego. Poruszane są zagadnienia dotyczące działalności AK na terenie parafii, rozdzielane jest czasopismo Akcja Katolicka i zbierane comiesięczne składki członkowskie w wysokości 3 złotych, z czego 1zł pozostaje w kasie parafialnego oddziału, a pozostała część jest wysyłana do diecezji. Składki członkowskie to jeden ze stałych „dochodów” AK. Organizacja by móc udzielać po mocy charytatywnie musiała zdobyć na to jakoś fundusze. Zaczęła poszukiwać, więc sponsorów. Udało się uzyskać poparcie Banku Spółdzielczego oraz Apteki. Parafialny oddział znacznie wspierał też ksiądz proboszcz Ludwik Lasota, kiedy pełnił swoją posługę w parafii. Dofinansowania udziela także Rada Gminy sponsorując w ten sposób działanie AK w ramach niesienia pomocy dzieciom z rodzin ubogich.

 Obecnie w Chybkim oddziale AK jest 20 członków, z czego ok. 14 aktywnych. Osoby należące do oddziału to głównie małżeństwa. Członkiem Akcji może zostać każdy, kto tylko wyrazi na to ochotę, w tym celu musi przyjść na spotkanie i wyrazić swoją chęć. W takiej sytuacji jest on przez pierwszy rok lub pół zwolniony ze składek członkowskich i oceniany za swoją postawę. Jeśli angażuje się w życie wspólnoty i uczęszcza na spotkania to może wypełnić potrzebne dokumenty, które są przesyłane do diecezjalnego oddziału AK i otrzymuje legitymację członkowską. Swojego czasu członkowie wyjeżdżali na liczne pielgrzymki po Sanktuariach Maryjnych, np. do Rzymu. Organizowano także festyny i bale karnawałowe. Obecnie organizacja napotyka coraz więcej przeszkód skutecznie uniemożliwiających organizowanie tego typu imprez. Jednak członkowie robią wszystko, co mogą, aby organizacja nie wymarła. Nadal organizowane są wyjazdy dla dzieci z ubogich rodzin, które nie mają możliwości wyjazdu na wakacje, odbywające się w czasie ferii zimowych i letnich. Jest tez już kilkuletnią tradycją organizowanie parafialnego Przeglądu Pieśni Patriotycznych, gdzie każdy uczestnik dostaje nagrodę. Konkurs zyskał w parafii dużą popularność. Początkowo, bowiem angażowali się tylko uczniowie szkół gimnazjalnych i podstawowych, obecnie występują już dzieci przedszkolne w pięknych strojach.

 Akcja Katolicka, co roku przygotowuje tez poczęstunek dla pielgrzymów z Zabrzega.

 Członkowie AK zachęcani są do odmawiania modlitwy liturgii godzin. Każdemu członkowi został także przydzielony przez diecezję, jeden ksiądz znany im tylko z imienia, za którego codziennie odmawia dziesiątkę różańca.
W POAK zaszły poważne zmiany zmienił się bowiem proboszcz (parafialny asystent), został też wybrany nowy prezes - Stanisław Krymiec. Przed POAK stoją, więc nowe, poważne zadania do spełnienia.